Workshop med Swedsoft – nuläge och framtid inom mjukvaruutveckling

Jun 13
14:30-17:00

Hur ser nuläget och framtida behov ut för de kompetenser som behövs för mjukvaru- och mjukvarusystemutveckling? Vad ser ni för utmaningar och möjligheter i framtiden?

SwedsoftBlekinge Tekniska Högskola och CaptureInnovation driver ett Vinnovafinansierat projekt där behovet av kompetens inom mjukvaru- och mjukvarusystemutveckling ska analyseras genom insamling av data och statistik som tydligt belyser nuläge och framtida behov. Detta för att bidra till att Sverige ska kunna möta den globala konkurrensen och i tid fatta rätt beslut.

Vi vill ha din input

Vill du vara var med och forma officiell statistik inom svensk mjukvaruutveckling?

Under våren har SwedsoftBlekinge Tekniska Högskola och CaptureInnovation varit på turné i landet för att få input om vad som är viktigt att det undersöks i officiell svensk statistik inom mjukvaruutveckling.

Efter mycket bra feedback har vi nu en färdig enkät som vi tillsammans med Statistiska centralbyrån bjuder in till en workshop i Linköping för att få feedback på.

Vi söker nu dig som har strategisk insikt inom mjukvaruutveckling och vill var med och bidra till utformning av officiell statistik inom svensk mjukvaruutveckling. Vilka kompetenser behövs för mjukvaru- och mjukvarusystemutveckling? Vad ser ni för utmaningar och möjligheter i framtiden?

Kom och tyckt till om frågorna och svarsalternativen innan enkäten går ut till tusentals svenska företag!

Målgrupp

Till workshopen ser vi gärna deltagare från en stor bredd av olika typer av organisationer som representerar olika branscher, akademi och offentlig sektor. Som huvudsaklig målgrupp när det gäller roller inom er organisation ser vi:

  • Personer med tekniskt strategisk roll i sin organisation som är väl insatt i de framtida utmaningar och krav som ställs på sin organisations produkter, med fokus på funktionalitet kopplad till mjukvara.
  • Personer som arbetar med rekrytering, så som HR och ser en bredd av vad organisationen/-er efterfrågar i närtid.
  • Forskare som i sin roll ser framåt och forskar i framkant inom mjukvaruutveckling.
  • Dessutom är självklart andra som är intresserade och ser att de kan bidra med nuläge och framtid välkomna.