Visualization, Modeling & Simulation

Läs mer om profilområdet

Connectivity & Mobile Broadband

Läs mer om profilområdet

Vehicle Safety & Security Systems

Läs mer om profilområdet

Var med och påverka utvecklingen av framtidens Mjärdevi och Västra Valla!

Vill du ha mer service i området? Vill du ha närmare till jobbet? Nu kan du påverka!

Linköpings kommun har tagit fram en översiktsplan för utvecklingen av Mjärdevi och Västra Valla, där vi bland annat planerar för ökad service, fler bostäder och ett mer hållbart resande i området. Visionen är att miljön ska vara kontrastrik, brokig och levande. De karaktärsfulla miljöerna som finns i området idag med universitetet och Science Park Mjärdevi, ska ges möjlighet att utvecklas, kompletteras och växa samman till en mer stadsmässig miljö. Det vill säga en blandning av service, bostäder och verksamheter. På sikt möjliggörs inte bara mer verksamhetsyta utan också mellan 10 000 och 15 000 bostäder inom planområdet.

Läs mer

Utbildning i socialt entreprenörskap och självledarskap - bli certifierad facilitator

Har du en samhällsförändrande idé som du vill förverkliga? Vill du utveckla ditt personliga ledarskap och inspirera andra att agera för ett bättre samhälle?

Som en del av Social Impact Gateways satsning kring socialt entreprenörskap erbjuder Raoul Wallenberg Academy tillsammans med Ashoka Skandinavien och World Values Initiative en utbildning i Självledarskap som Skapar Skillnad och Bootcamp för sociala entreprenörer för dig som har en samhällsförändrande idé som du vill förverkliga.

Läs mer

SICK IVP engagerar sig i Grön resplan

I arbetet med Grön resplan Mjärdevi har de 15 största företagen erbjudits möjligheten att få resultaten från resvaneundersökningen särredovisade mot en kostnad. Genom det får företagen ännu större kunskap kring hur reskostnader och utsläpp hänger ihop och kan hitta vägar mot klimatmål med störst ekonomisk besparingspotential.

Det finns en stark coopetition-kraft i området och flera företag att nappat på erbjudandet. Bland annat SICK IVP. Joakim Delbom, General Manager på SICK IVP AB berättar mer om dera arbete med Grön resplan

Läs mer

Grön Resplan för Mjärdevi

Under våren 2017 sker arbetet med att ta fram en Grön resplan för Science park Mjärdevi- en handlingsplan inklusive åtgärder för mer hållbara och effektiva pendlings- och tjänsteresor.

Grön resplan är en del i arbetet att öka områdets attraktionskraft och säkerställa fysiska expansionsmöjligheter. Det är även ett bidrag till arbetet mot kommunens fastställda mål om ett koldioxidneutralt Linköping 2025.

Under fyra veckor i januari-februari samlades 1500 svar in i en resvaneundersökning riktad till alla anställda i Mjärdevi. Genom svaren får vi kunskap om attityder och beteenden och nu pågår analys av experter från organisationen CERO, på uppdrag av Linköpings kommun och Science park Mjärdevi.

Läs mer

AI, VR och AR i fokus på CES

Las Vegas och CES, världens största elektronikmässa ligger framför oss. Vi besöker resan tillsammans med vinnarlaget från East Sweden Hack 2016 och stöter även på ett flertal bolag från Östergötland.
-       Jag besöker CES för första gången, och det har varit en grym upplevelse. Här får jag inspiration för att dels möta mina kunders förväntningar, men också ligga steget före konkurrenterna, säger Erik Freiholtz, vd för M.Nu.

Läs mer

Mjärdevi AB

Mjärdevi Science Park AB
Teknikringen 10
583 30 Linköping

Adresser & Hitta hit

Kontakt

Tel 013-20 57 57
info@mjardevi.se

Medarbetare

Följ oss

linked-ininstagramfacebooktwitter

member-of-iasp

sisp logo eulogo inv c rgb