Mjärdevi Science Park

Etablera företaget i Mjärdevi

teknikringen6jpg

I Mjärdevi samverkar universitet, näringsliv och samhälle i en internationell miljö som skapar stora möjligheter att komma i kontakt med just de samarbetspartners och den kompetens som ett företag behöver för att lyckas.

Att finnas i en science park innebär att man har möjlighet att ta del av nyttan från flera olika nätverk och aktiviteter för idé- och erfarenhetsutbyte. Det sociala kapital som därmed byggs upp och alla de formella och informella nätverk som skapas på olika nivåer och inom olika områden är nästan omöjliga att beskriva. Det som kan mätas är den upplevda nyttan med att finnas i Mjärdevi Science Park, där företagen två år efter etableringen i parken anser att möjligheten att hitta affärspartners är en av de övervägande föredelarna med att finnas här.

varfor_mjardevi

Kunskaps- och forskningsstråket

Mjärdevi Science Park ligger i Linköpings kunskaps- och forskningsstråk. Det ger närhet till de världsledande forskningsmiljöer som attraherar arbetskraft. Linköpings kommuns slogan "Där idéer blir verklighet" stämmer mycket bra in på det här området.

Det finns dessutom långt framskridna planer på ytterligare utveckling och expansion. Med syfte att skapa attraktiva miljöer med ännu större möjligheter för företag, forskning och kunskap i världsklass byggs den nya stadsdelen Vallastaden och LinköpingsBo 2017 intill Mjärdevi Science Park och Linköpings universitet.

Lokaler för olika verksamheter

I Mjärdevi finns många olika fastighetsägare som erbjuder kontorslokaler av varierande storlek och med olika planlösningar. I Mjärdevi Center finns även lokaler anpassade för laboratorieverksamhet.

Innovationssystem

I regionen finns ett stort nätverk av aktörer som tillsammans arbetar för att stimulera start och tillväxt av kunskapsintensiva företag inklusive rådgivning och hjälp med finansiering. Aktörerna medverkar också på olika sätt till utvecklingen av de företag som redan finns i parken.

Nätverk

I och kring Mjärdevi Science Park  finns flera olika nätverk, både formella och informella, vilket skapar möjligheter för gränsöverskridande samarbeten av olika slag. Mjärdevi Science Park AB ordnar nätverksluncher, seminarier, frukostmöten, mingel och andra event som Mjärdevi Science Park Golf och Mjärdevistafetten samt är aktiva i bildandet av olika affärsdrivande nätverk.

 

 

Mjärdevi AB

Mjärdevi Science Park AB
Teknikringen 10
583 30 Linköping

Adresser & Hitta hit

Kontakt

Tel 013-20 57 57
info@mjardevi.se

Medarbetare

Följ oss

linked-ininstagramfacebooktwitter

member-of-iasp

sisp logo eulogo inv c rgb