Mjärdevi Science Park

Företagsutveckling och utbildning

Företagarskolan Linköping

Genom Företagarskolan kan man utveckla sitt företag med mer kompetens inom marknad, försäljning och ekonomi. Utbildningarna bygger på visionen om konkret och direkt tillämpning av kunskaper i företagets dagliga verksamhet. Företagarskolan är uppbyggd utifrån tre ämnesblock som man känner igen från sin egen verksamhet. Efter varje föreläsningstillfälle ska man kunna gå hem och tillämpa det som man lärt dig i sitt eget arbete.

De som arbetar med Företagarskolan har alla egen erfarenhet av att driva företag, både som egna företagare eller som anställda och vet att tid är en bristvara. I Företagarskolan arbetar man hela tiden med sin verksamhet/idé och hur den framgångsrikt ska utvecklas. I Företagarskolan samarbetar Linköpings kommun, NyföretagarCentrum, Wahlink, Vreta Kluster, ALMI Företagspartner, LEAD och Mjärdevi Science Park. 

Utbildningen ingår i den kommunala vuxenutbildningen i Linköping via Kunskapstorget. Detta innebär att den är kostnadsfri under förutsättning att deltagaren fyllt 20 år och är skriven i Linköpings kommun.

› Klicka här för att läsa mer om Företagarskolan

LEAD företagsinkubator

LEAD är en av Sveriges bästa företagsinkubatorer och hjälper entreprenörer att bygga bolag snabbare och säkrare. Man vänder sig till entreprenörer med företag som är innovativa och har potential att expandera. Verktygen för framgång baseras på en strukturerad och kvalitetssäkrad affärsutvecklingsmetodik som grundar sig på en nära och engagerad affärscoachning.

LEAD ägs av Linköpings universitet och finansieras därutöver av Norrköping respektive Linköpings kommuner samt Almi. 

› Klicka här för att läsa mer om LEAD

SMIL

SMIL är ett nätverk för kunskapsintensiva företag i Linköpingsregionen. Här får du tillgång till utbildningar, managementgrupper och seminarier inom områden som berör och utvecklar ditt företagande. Du får också möjlighet att etablera nya affärskontakter – både lokala och globala – via våra nätverksträffar, aktiviteter och workshops.

SMIL samlar för närvarande ett hundratal teknikbaserade/kunskapsintensiva företag samt organisationer som arbetar nära dessa. Huvudsyftet med vår verksamhet är att främja företagsutveckling och att skapa ett ständigt aktivt engagemang i frågor runt entreprenörskap. SMIL medverkar också i och stimulerar till aktiviteter i medlemsföretagen. Dels genom riktade program tillsammans med Linköpings Universitet (CIE) eller i egen regi, dels genom en rad olika nätverksaktiviteter.

Nätverksaktiviteter – Träffpunkt SMIL, SMIL-seminarier, Fokusgrupper, höstkonferens, Nätverketet för managementledare
Entreprenörskaps- och nyföretagarprogram – för dig som har en idé och vill utveckla den till ett företag
Utvecklingsprogram – uppgraderar affärsförmågan i företag som har kommit en bit på väg
Managementprogram – skapas utifrån medlemmarnas önskemål och koncentreras till en och samma knäckfråga

› Klicka här för att läsa mer om SMIL

 

 

 

Mjärdevi AB

Mjärdevi Science Park AB
Teknikringen 10
583 30 Linköping

Adresser & Hitta hit

Kontakt

Tel 013-20 57 57
info@mjardevi.se

Medarbetare

Följ oss

linked-ininstagramfacebooktwitter

member-of-iasp

sisp logo eulogo inv c rgb