Mjärdevi Science Park

Forskning och utbildning

Linköpings universitet ligger intill Mjärdevi Science Park och är en av regionens stora utvecklingsmotorer.

liu704Universitetet är en attraktiv bas vid rekrytering av ny personal, men också en viktig samarbetspartner för många företag inom utveckling och forskning. Linköpings universitet är ett av landets absolut största universitet avseende grundutbildning inom teknik och naturvetenskapliga ämnen. 

Universitetet har ca 27 000 studenter, 4 000 anställda och bedriver verksamhet inom fyra fakulteter - Filosofiska fakulteten, Medicinska fakulteten, Tekniska fakulteten (Tekniska högskolan) samt Utbildningsvetenskap.

Tekniska fakulteten erbjuder femton civilingenjörsprogram, varav två med internationell inriktning. Utbildningarna omfattar 300 högskolepoäng, vilket motsvarar fem års studier. De fem högskoleingenjörsprogrammen omfattar 180 högskolepoäng och tre års studier. Det finns även tio kandidatprogram i naturvetenskap, matematik, datavetenskap, grafisk design, logistik och matematik samt fyra design- och hantverksutbildningar. Alla dessa omfattar 180 högskolepoäng. Därutöver finns ett stort antal fristående kurser i biologi, kemi, fysik och matematik, tekniskt/naturvetenskapligt basår och bastermin, två program som leder till en yrkesinriktad högskoleexamen samt drygt tjugo masterprogram med engelska eller svenska som undervisningsspråk.

Forskning och utveckling

I regionen finns många tunga forskningsinstitut och forskningscentra, flera av dem i eller grannar med Mjärdevi Science Park.

Mjärdevi AB

Mjärdevi Science Park AB
Teknikringen 10
583 30 Linköping

Adresser & Hitta hit

Kontakt

Tel 013-20 57 57
info@mjardevi.se

Medarbetare

Följ oss

linked-ininstagramfacebooktwitter

member-of-iasp

sisp logo eulogo inv c rgb