Mjärdevi Science Park

Historik

2013

Den nya mötesplatsen creActive Mjärdevi, en lokal på 750 kvadrameter i tre plan på Teknikringen7, skapades av Mjärdevi Science Park AB för att under mottot "Där människor möts och idéer föds" underlätta kontakterna mellan studenter, företag, projekt och forskning. LunchBeat - lunchdisko - arrangeras i creActive. Graphensic börjar använda en ny metod för att skapa ytor med bara ett lager grafen på en kiselkarbidskiva. Ericsson meddelar att man kommer att placera ett av tre globala ICT-Center i Mjärdevi Science Park - en satsning på ca 2,5 miljarder kronor. Mjärdevi Science Park AB inleder ett samarbete med fastighetsbolaget Sankt Kors angående utveckling av Nya Wahlbecks företagspark (arbetsnamn). Dataton har byggt sitt nya huvudkontor på Teknikringen 22 och flyttade in i december.

2012

När IASP (International Association of Science Parks) startar en Peer-to-Peer Advice Service för sina 275 medlemsparker världen över utses Mjärdevi Science Parks VD Sten Gunnar Johansson som ende skandinav bland de utsedda experterna. Enea Experts köps upp av Xdin sin sedermera byter namn till Alten. Motorola Mobility köps upp av Google och stannar kvar i parken. Sectra lanserar sin onlinetjänst Sectra OneScreen - bentäthetsmätning för att tidigt identifiera benskörhet. MediaTek - ett av världens största mobilchipbolag - köper Coresonic och etablerar sig därmed i parken. CybAero flyttar in i Arenan i Mjärdevi. Boldais iPad-app Blocksworld gör succé och köps sedermera (2013) upp av Linden Lab.

2011

I Mjärdevi Science Park finns nu 260 företag och cirka 6 100 personer. Sectras mammografi såldes till Philips, som därmed etablerade sig i Mjärdevi Science Park. CoreSonic skrev ett stort avtal med MediaTek, Infor köpte upp Lawson och etablerade sig därmed i Mjärdevi Science Park. Startskottet gick för planeringen av LinköpingsBo 2016, en ny stadsdel som ska etableas intill Mjärdevi Science Park och Linköpings universitet. Många av LEAD-företagen visade stora framgångar och LEAD tilldelades i hård nationell konkurrens årlig driftfinansiering från BIG Sweden som är Innovationsbrons satsning på inkubatorer som arbetar med utveckling av nya företag med tillväxtfokus.

2010

Fenomenet Mjärdevi Science Park som sådan har blivit en förebild. Universitets- och affärsdelegationer från Japan, Thailand, Rwanda, Brasilien och Rumänien är exempel på detta.

AddBIO fick SKAPApriset, Minovi  vann VINN NU och Cendio fick tillsammans med Karlstads kommun SVEA-priset.
Korpen Collegium expanderade i nya lokaler och konstgalleriet Ars Amandi etablerade sig i Mjärdevi. Sectra lanserade sitt Visualization Table och Motorola har nu sålt över 100 miljoner set top-boxar.

Antalet verksamma ökade till 6 050.

2009

Mjärdevi fyller 25 år vilket firas med Jubileumsmingel, Jubileumsgolf och Julbileumsstafett. I november invigs Mjärdevi Wall of Fame av Marcus Wallenberg som även talar på semniariet "The future and beyond" tillsammans med Mille Millnert (rektor för Linköpings universitet), Paul Lindvall (kommunstyrelsens ordförande) och Åke Svensson (VD och koncernchef Saab).

Efter fyra år av stark tillväxt blir 2009 ett år av "konsolidering". Vissa personalminskningar har genomförts, främst på konsult- och underleverantörssidan. Produkt- och tjänstebolagen har i många fall haft en fortsatt bra tillväxt.

Antal anställda och studerande 5 950

2008

För första gången spränger Mjärdevi 6 000-personersvallen när det visar sig att 6 100 personer är verksamma i området vid årets slut! Finansieringsdag och golftävling är exempel på nya aktiviteter. SP Devices vann Metro Tech Challenge, BioOptico fick Skapa-stipendiet och Fodina fick Rookie-priset. Bland de nya företagen fanns bland annat ITA Utveckling, PC-Ware och Toyota Industries.

2007

230 företag finns nu i Mjärdevi. Året är det starkaste hittills sett ur ett tillväxtperspektiv med 1 100 nya personer finns i Mjärdevi varav 750 finns på nya arbetsplatser och 350 i ny utbildning. Mjärdevi Business Incubator byter namn till Lead och ägandet tas till 100 procent över av Linköpings universitet. Lead driver även verksamhet i Norrköping Science Park. Nya företag är Addici, Foran Remote Sensing, IT-bolaget Per & Per, Lyngbox Media, Micromuscle och Termisk Systemteknik.

Antal anställda och studerande 5 800

2006

Fortsatt stark tillväxt med 300 nya jobb. Ett amerikanskt medtech-bolag, Sapheneia, etablerar sin med hjälp av Soft Landing-erbjudandet. 12 företag startas inom Rivstart-programmet och 6 nya bolag startar i Mjärdevi Business Incubator. Bland de nya bolagen finns Ansyn, Bidonnet, Ephiós, Metrima och Scandinavian Biogas Fuel.

Antal anställda och studerande 4 700

2005

210 företag finns nu i området. Företagar-/Marknadsskola startas liksom ett särskilt ”erbjudande” till utländska etableringar kallat Soft Landing. Dessutom startas ett nytt program för nystartade företag ”Rivstart”, som innehåller expertrådgivning, coachning och möblerade lokaler. 400 nya jobb kommer till. Företag som etableras är bl a Attentec, Coresonic, Expert, Ibitec och NetAdmin. John Bauer-gymnasiet startar också utbildning i området med inriktning på IT och entreprenörskap.

2004

Mjärdevi börjar växa igen efter 3 år av negativa tillväxttal. Mjärdevi Center, ett 12-våningars ”höghus” öppnas för användning. IT-ceum - Det Svenska Datamuséet öppnas, 50 år efter det att Matematikmaskinnämnden och Svenska Aeroplan Aktiebolaget (SAAB) tecknat avtal om ”teknisk information för tillverkning av matematikmaskin av typ Besk”, dvs den första svenska kommersiella datorn. Mjärdevis 20-årsjubileum firas bl a genom besök av Kronprinsessan Victoria. Bland de nya företagen finns Axentia Technologies, Ericpol, Mabema och Systemagic.

Antal anställda 4 000

2003

170 företag finns nu i Mjärdevi men antalet anställda sjunker till 4 000. Området kännetecknas av konsolidering och eftertanke. Vakansgraden i fastighetsbeståndet diskuteras flitigt i massmedia. Crearum startar i Collegium och erbjuder en unik miljö och kreativitetsstimulerande handledning för att utveckla verksamheter och skapa nya affärer. Bygget av det nya Centrumhuset, med specifika möjligheter för bioteknikföretag, pågår för fullt. Nya företag är Cibon, InNetics och Libego.

2002

Omfattande varsel inom telekomsektorn. Nokia lämnar sina nybyggda lokaler och säger upp alla 180 anställda. Intentia tar över lokalerna och flyttar in med 250 personer. Sectra och Kreatel flyttar in i nybyggda lokaler. 27 nya företag flyttar in i parken medan 12 lämnar. Statsminister Göran Persson besöker Mjärdevi. Byggstart för det nya Centrumhuset. Stor satsning på inkubatorverksamheten som bolagiseras i Mjärdevi Business Incubator AB från årsskiftet 2001/2002. Inkubatorn utses i december till "Best Science Based Incubator on Public Investment" av den holländska organisationen Science Alliance. Nya företag är Streamware Solutions, Enkatsu Solutions och Zenterio.

Antal anställda: 4 500

2001

Turbulent år för IT-branschen vilket även påverkar utvecklingen av Mjärdevi. Flextronics tar över Ericssons produktion av mobiltelefoner. Antalet anställda i parken minskar med 500 personer. Det nya Centrumhuset projekteras (bättre sent än aldrig). Ett nytt betydande kompetensområde, Fordonssäkerhet, växer fram med företag som Autoliv Electronics, Nira Dynamics, A2 Acoustics och Caran Saab Engineering. Linköping (dvs Mjärdevi) utses till Center of Excellence inom hemkommunikation. Inkubatorverksamheten flyttar till Collegium. Bland de nya företagen märks Emotra, Hussfelt Netware och Tobeck World Trade.

2000

Mjärdevi är nu uppe i 150 företag. Expansionstakten håller i sig. Ny Centrumanläggning planeras. Stor lokalbrist råder. Byggstart för lokaler längs den nya Walllenbergs gata. Hemkommunikation växer fram som ett av Mjärdevis profilområden. Projektet HomeCom Linköping startas med näringslivet och kommunen som intressenter. Nokiaetableringen utvecklas till huvudkontor för Home Communications. Inkubatorverksamheten växer under året med 13 företag och 46 anställda. Bland nystartarna finns Dynalogic, Exechron Communications och Exsitec.

Antal anställda: 5 500

1999

Mjärdevi fyller 15 år och Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf gästar parken tillsammans med Sloveniens president Milan Kucan. Nokia Multimedia Network Terminals etablerar ett kompetenscentrum. Universitetet startar entreprenörskapsskolan SMILES med fyra akademiska kurser i entreprenörskap. Riskkapitalbolaget Innovationskapital flyttar in. Nescit Systems, Cray Tech och Consima är exempel på Starthusföretag.

1998

Autoliv Electronics flyttar in med spjutspetsutveckling. Mjärdevis internationella nätverk utökas och ett samarbetsavtal tecknas med en av världens största teknikparker, Hsinchu Science-based Industrial Park i Taiwan och samtal startas med Tianhe Scientec Park i Kina. Riskkapitalbolaget Novare Kapital flyttar till Mjärdevi, vilket blir bolagets första etablering utanför Stockholm. Hern Labs, Orbital technologies och Optimal Solutions är exempel på kuvösföretag.

Antal anställda: 4 300

1997

Tiny Tots, ett internationellt dagis, startar sin verksamhet. Mediate, Innodev och Cevia är exempel på inflyttningar i Förkuvösen.1996Antalet företag har mer än fördubblats de senaste fyra åren och uppgår till 110. Antalet anställda har under samma period tredubblats. Lokalytan har också expanderat kraftigt och är nu uppe i 125 000 kvm. Bland företagen som startar i Förkuvösen märks Kreatel, Dala Systemteknik och PBL Competence.

Antal anställda: 3 000

1995

I en amerikansk ranking identifieras Mjärdevi Science Park som den nionde snabbast växande parken i världen. Ericsson Mobile Communication etablerar sig i Mjärdevi med ca 700 anställda. Den första kullen från Entreprenörskapsprogrammet blir "klara" och erbjuds plats och support i världens första "Förkuvös". Bland företagen/projekten som flyttar in i Förkuvösen märks Sekonden, Nordic Sensor och Soliton. I Förkuvösen (numera Starthuset) ges support under högst ett år och därefter finns möjlighet att gå vidare till Kuvösen (nu Växthuset). @lejonet, landets första teknikparks-WAN startar.

1994

Mjärdevi flyttar över kuvösverksamheten från Valla-området.Centrum för Innovation och Entreprenörskap, CIE, bildas vid Linköpings universitet. Det innebär att forskning och utbildning inom entreprenörskap och nyföretagande får en egen organisation inom universitetets ram. Det första Entreprenör- och NyföretagarProgrammet startar. Teknikbrostiftelsen, TBS, startar. TBS arbetar aktivt med utveckling av nya kunskapsintensiva företag, bl.a. genom "intelligent, flexibelt kapital".

Antal anställda: 1 400

1993

Linköpings kommun bildar Mjärdevi Science Park AB med ändamålet att utveckla Mjärdevi Science Park.1992Antalet företag är 49. De anställda i Mjärdevi har mer än tredubblats och lokalytan nästan sexdubblats (till 76 000 kvm) på de senaste fyra åren. ForskningsByn Mjärdevi byter officiellt namn till Mjärdevi Science Park.

Antal anställda: 1 000

1989-1990

En central mötesplats för området öppnas i form av Collegium. I byggnaden finns lokaler för konferenser och utställningar, restauranger, sporthallar och annan service.

1989

Nokia flyttar in med 450 anställda. Snart nog förvärvas enheten av ICL, som senare blir ICL/Fujitsu. IFS flyttar sin verksamhet till Mjärdevi och det omtalade svarta huset.

1988

Det finns 18 företag i Mjärdevi och lokalytan är 13 000 kvm. Antalet anställda i teknikparken har fördubblats på fyra år.

Antal anställda: 300

1987

Ericsson Application Center startar verksamhet med 25 anställda. Sectra AB flyttar sin verksamhet till Mjärdevi.

1984

palme

De första husen (Teknikringen 1 och 3) med en lokalyta på 8 000 kvm står klara och sex företag flyttar in. Bland dessa märks Innovativ Vision, Digsim Data och Luxor High Technology Center. ForskningsByn Mjärdevi har öppnat. Stiftelsen för småföretagsutveckling i Linköping, SMIL (idag står SMIL för Företagsutveckling i Linköping) bildas. Organisationens syfte är att medverka till att idéer vid universitetet kan kommersialiseras, samt att på olika sätt stödja små teknik- och kunskapsbaserade företag.

Antal anställda: 150

1983

mjardevi_1983

Linköpings kommun beslutar att öppna Mjärdeviområdet för en teknikpark, eftersom ett antal forsknings- och teknikbaserade företag önskade etablera sig i närheten av universitetet.

Mjärdevi AB

Mjärdevi Science Park AB
Teknikringen 10
583 30 Linköping

Adresser & Hitta hit

Kontakt

Tel 013-20 57 57
info@mjardevi.se

Medarbetare

Följ oss

linked-ininstagramfacebooktwitter

member-of-iasp

sisp logo eulogo inv c rgb