Mjärdevi Science Park

Mjärdevi Science Park AB

Mjärdevi Science Park AB är ett kommunägt bolag som genom en unik samverkan mellan aktörer på lokala, nationella och internationella nivåer arbetar för att erbjuda optimala tillväxtförutsättningar för innovativa företag och utvecklingsmiljöer i Linköping.

lena miranda- Som kommunägt bolag är vi offentligt finansierade, säger Lena Miranda som är VD. Våra tjänster är i de flesta fall helt kostnadsfria för företagen.

• Kontoret finns i Mjärdevi Center på Teknikringen 10.

• Driver mötesplatsen creActive Mjärdevi (öpppet för alla med drop-in under kontorstid) på Teknikringen 7

• Samarbetar i och med olika lokal-lokala, lokala, regionala, nationella och globala nätverk. Samarbetar med andra Science Parks världen över, bland annat inom de nationella och internationella Science Park-samarbetena Swedish Incubators and Science Parks SiSP och  International Association of Science Parks and Areas of Innovation IASP.

• Initierar och driver affärsdrivande nätverk inom parkens olika fokusområden. Även aktörer utanför Mjärdevi Science Park ingår i dessa nätverk.

• Tar emot och arrrangerar studiebesök för olika typer av delegationer, både från Sverige och från andra länder.

• Deltar i och leder olika typer av samarbeten och projekt, exempelvis EU-projekt samt både nationella och internationella samarbeten.

• Samarbetar med områdets fastighetsägare, Linköpings kommun och andra intressenter för att öka områdets attraktionskraft och säkerställa fysiska expansionsmöjligheter.

• Samarbetar med Linköpings universitet inom både forskning och utbildning, exempelvis institutioner, forskningsinstitut, innovationskontor, studenter och studentorganisationer.

• Arrangerar mötesplatser för nätverkande och kunskapsutbyte genom bland annat frukostmöten, B2B-luncher "Meet@Mjärdevi", sommarträffen ”Mingel i Mjärdevi” och seminarier. Dessutom arrangerar Mjärdevi Science Park AB tävlingarna Mjärdevigolfen och Mjärdevistafetten.

• Driver programmet Rivstart (för nystartade svenska företag).

• Erbjuder tillgång till erfarna resurspersoner som kan ge råd om affärsutveckling och finansiering eller hur man når en internationell marknad.

• Ansvarar för Mjärdevi Science Parks kommunikationskanaler som hemsida, kalendarium, lediga jobb/exjobb, nyhetsbrev, Digital Signage, digitala och sociala medier etc

 

Mjärdevi AB

Mjärdevi Science Park AB
Teknikringen 10
583 30 Linköping

Adresser & Hitta hit

Kontakt

Tel 013-20 57 57
info@mjardevi.se

Medarbetare

Följ oss

linked-ininstagramfacebooktwitter

member-of-iasp

sisp logo eulogo inv c rgb