Mjärdevi Science Park

Mjärdevi Wall of Fame

Mjärdevi Wall of Fame invigdes 2 september 2009. Här lyfts personer fram som genom ett långvarigt engagemang och intresse påtagligt har medverkat till att utveckla Mjärdevi Science Park till en innovativ samlingsplats för entreprenörskap och teknikutveckling. Följande personer finns hittills representerade på Mjärdevi Wall of Fame i Mjärdevi Center:

Uno Alfredéen (f. 1936)

har varit verksam både nationellt och internationellt i allt från basindustri till riskkapital-bolag. Han har varit aktiv i utvecklingsprogrammet för kunskapsintensiva företag via LiU:s Centrum för Innovation och Entreprenörskap sedan detta startade och har haft en central betydelse för en hel generation entreprenörer med bakgrund i Linköpings universitet. Uno har haft många styrelseuppdrag och mentorsengagemang i Mjärdeviföretag. 2003 blev han hedersdoktor vid Tekniska högskolan vid LiU.
jan olof bruer

Jan-Olof Brüer (f. 1951)

har tillsammans med Torbjörn Kronander utvecklat Sectra AB från ett litet avknoppningsföretag till en börsnoterad världsaktör genom ett nära samarbete med såväl forskning som utbildning vid LiU. Som förebild för många efterföljare har Jan-Olof aldrig tvekat att dela med sig ur sin stora erfarenhetsbank. Civilingenjör på Y-linjen, Ekonomexamen och Teknologie doktor vid LiU samt Reservofficersutbildning är plattformen som gett grunden för att utveckla Sectras verksamhet under 27 år.

Robert Forchheimer (f.1948)

är professor i bildkodning vid Linköpings universitet. Han har sedan början av 80-talet varit synnerligen aktiv i Mjärdevi, dels som medgrundare till en rad bolag, bl a Sectra och IVP, men också som rådgivare och inspiratör. Utbildad i Elektroteknik vid KTH och har haft LiU som huvudsaklig arbetsplats.

Eva Joelsson (f. 1945)

har varit engagerad i Linköpings näringslivsutveckling utifrån stort intresse och politiska uppdrag. Hon har framgångsrikt bidragit, särskilt under sin tid som borgmästare, till att placera Mjärdevi Science Park på både den nationella och den internationella kartan. Hon har studerat vid LiU och arbetat på bland annat Saab, Datasaab, Ericsson Information Systems och Linköpings kommun.
margareta_josefsson

Margareta Josefsson (f. 1949)

blev tidigt en viktig kugge i utvecklingen av Ericssons verksamhet i Mjärdevi, först som projektledare och sedan som site-manager. Som ordförande i Teknikbrostiftelsen och styrelseledamot i Hälsans Nya Verktyg har hon stöttat start och tillväxt av många högteknologiska bolag. Hon har verkat i flera bolagsstyrelser samt som mentor. Utbildad på Elektrotekniklinjen vid Chalmers.

Ingemar Lundström (f. 1941)

är professor i tillämpad fysik vid Linköpings universitet. Byggde upp avdelningen för tillämpad fysik vid LiU, vilken varit en stark generator av avknoppningsföretag genom åren. Ingemar Lundström har varit en engagerad rådgivare och inspiratör i ett flertal Mjärdevibolag, främst inom sensorområdet. Utbildad på Elektrotekniklinjen vid Chalmers. Kom till LiU 1978.

Bengt Nilsson (f. 1955)

och hans studiekamrater startade IFS i en korridor i Ryd i början av 1980-talet. De utvecklade IFS till ett ledande internationellt företag inom affärssystem. Sedan etableringen av IFS huvudkontor i Mjärdevi 1989 har Bengt Nilsson medverkat till Mjärdevis utveckling genom sitt entreprenörskap och ledarskap samt genom satsningar på olika tillväxtbolag. Läst på I-linjen vid LiU och huvudsaklig arbetsplats har varit IFS. Engagerad i flera styrelser.

Lars-Erik Nordell (f. 1952)

var bland de första inflyttarna i Mjärdevi Science Park som medgrundare till Innovativ Vision. Genom stort intresse och engagemang har han varit en stark resurs för Mjärdevis utveckling som rådgivare, coach och styrelseordförande i ett flertal bolag, bl a Kreatel Communications. Läst på Y-linjen vid LiU, har arbetat på LiU och Innovativ Vision och är nu verksam som affärsängel.

Viggo Wentzel (f. 1924)

var under stora delar av 50-, 60- och 70-talen pionjär i arbetet med att utveckla den svenska datortekniken. Hans betydelse för regionens och indirekt Mjärdevi Science Parks utveckling kan inte nog betonas. Utbildad på Elektrotekniklinjen vid Chalmers och har bland annat arbetat på Chalmers, Saab, Datasaab och Ericsson.

Marie Westrin (f. 1958)

är engagerad i nuet och utvecklar framtiden. Genom sin bas i Mjärdevi och med ansvar för globala teknikutvecklingsfrågor inom mobiltelefoni bidrar hon på ett synnerligen kraftfullt sätt till Mjärdevis nationella och internationella lyskraft. Marie Westrin är flera gånger utnämnd till en av landets viktigaste IT-personer och uppskattas mycket för att hon bjuder på sig själv som förebild. Utbildad på Y-linjen vid LiU och arbetar på Ericsson.


 

Det finns plats för fler personer på Mjärdevi Wall of Fame. Kanske blir nästa person du?

Mjärdevi AB

Mjärdevi Science Park AB
Teknikringen 10
583 30 Linköping

Adresser & Hitta hit

Kontakt

Tel 013-20 57 57
info@mjardevi.se

Medarbetare

Följ oss

linked-ininstagramfacebooktwitter

member-of-iasp

sisp logo eulogo inv c rgb