Linköping Science Park

Supporting Brilliant Minds Since 1984

For all those who work in the park
For those of you visiting the park
News and happenings
Are you intressted in becoming a part of the Sience Park Mjärdevi Comunity?
För Science Park Mjärdevi är studenter viktiga eftersom dessa i framtiden kommer till Science Parken som egna företagare eller som medarbetare vid något av våra circa 250 företag.
News
LEAD-bolag tilldelas ÅForsks Entreprenörsstipendium
Jacob Hjalmarsson på Arboair och Linnea Bergman på Solar Bora tar emot 200 000 kronor vardera genom Åforsks Entreprenörsstipendium. Stiftelsen Åforsk delar ut Entreprenörskapsstipendiet i samarb
Read more
Event
Apr 2 Marknadslyftet - Inspirationsseminarium försäljning
Framtidens försäljning – vem vinner i en ny tid? I dessa turbulenta tider kan det bli nödvändigt att hitta nya försäljningsmetoder, nya kundgrupper och erbjudanden. Ofta mitt i en process
Read more
News
LEAD-bolag får finansiering värd 7,6 miljoner kronor
Celluminova och PU Sensor tar nu emot bidrag på totalt 7,6 miljoner kronor, när Tillväxtverket ger utvalda Life Science-bolag anslag för snabbare vidareutveckling. Av fyra utvalda bolag är två L
Read more
News
Förändrade mönster i ljuset av Corona
Nu ser vi verksamheter kämpa för överlevnad. Det är dagsfärska uppdateringar. Vissa branscher befinner sig i fritt fall, medan vissa andra har en temporär uppgång. Beteendemönster skakas om i
Read more

Today's lunch

View all menus
Event
Apr 15 Workshop - Att sälja på distans
Sälj mer till fler, utan fysiska möten! Corona-krisen stoppar möjligheten att resa fritt, färre kunder vågar träffas fysiskt, risken är stor att vår försäljning rasar! Hur kan vi hitta nya v
Read more
Career
Syntronic
Nu söker vi Seniora mjukvaruutvecklare som vill utmana gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vill du fortsätta växa I en internationell miljö tillsammans med likasinnade kollegor? Då är
Read more
Event
May 13 Growth Circle 2020 – Att förhålla sig till en föränderlig värld
Covid19 kom snabbt och påverkar oss alla i någon utsträckning. Många företag har redan märkt av svårigheter och andra kommer att behöva anpassa sina verksamheter framåt. Detta är en av de sa
Read more
Event
Apr 4 - Jun 4 Growth Circle - Kapitalanskaffning
Vi vänder oss till företag med tillväxtpotential och med en vilja att växa, men som nu behöver se över affärsmodellen och strategin för att hantera denna turbulenta tid. Fungerar den gamla
Read more
Load more