Mjukvaruutvecklare med inriktning mot Bildanalys

May 10 - 28 2017

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som vill arbeta med utveckling och implementering av programvara för bildanalys. Du kommer främst att arbeta med automatisk igenkänning av objekt i bilder/video från olika sensorer med hjälp av maskininlärningstekniker som t.ex. deep learning. Dessa sensorer kan vara kameror i visuella eller infraröda våglängder, men också olika typer av laser- eller radarsensorer.  Du kommer även att delta i genomförande av fältförsök och teknikdemonstrationer. Beroende på kunskaper och intresse kommer det som komplement att bli aktuellt att arbeta med andra tekniker t.ex. för sensorfusion eller med avancerad programvara för sensorsimulering. Det finns möjlighet att delta i hela utvecklingskedjan, från problemformulering till slutleverans inklusive presentation för våra kunder.

Din profil

Du är civilingenjör inom Teknisk Fysik, Datateknik eller har en annan motsvarande utbildning. Du har goda kunskaper i bildanalys och i minst två av programmeringsspråken Matlab, C++, Python eller Java. Erfarenhet av arbete inom Försvarsmakten är starkt meriterande. Kunskaper i artificiell intelligens och sensorfusion/filtrering är meriterande.

Utöver dina formella meriter lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som är självgående, strukturerad, resultatinriktad och som har god samarbetsförmåga. Du ska ha god analytisk förmåga och kunna kommunicera tydligt i både tal och skrift. Du kommer att arbeta i flera projektteam parallellt och bör därför kunna hantera flera olika arbetssituationer samtidigt. För att trivas i vår miljö bör du vara intresserad av att arbeta med utveckling av ny teknik och med den nya teknikens möjligheter att stärka försvar och säkerhet i Sverige.

Vi erbjuder

Enheten för Sensorinformatik i Linköping arbetar med teknik för automatisk analys av sensordata med syfte att snabbare, säkrare och enklare få fram den information som efterfrågas från sensorerna. Vi utvecklar, demonstrerar och värderar teknik i samarbete med våra uppdragsgivare inom framför allt Försvarsmakten, Försvarets materielverk, MSB och Polismyndigheten. I vår roll som tekniskt expertstöd bidrar vi till att våra uppdragsgivare kan öka sin framtida förmåga och bidrar på så sätt till att de på sikt kan lösa sina operativa uppgifter inom försvar och säkerhet på ett bättre sätt.

Enheten är en del av avdelningen för Ledningssystem som till helhet fokuserar på att ta fram mesta möjliga informationsmängd från enskilda sensorer och sätta samman informationen från många sensorer i syfte att öka förståelsen och kunna fatta korrekta beslut. Forskningen spänner över hela kedjan från sensorer till beslutsstöd.

Att arbeta som forskare på FOI är omväxlande. Arbetet förutsätter att du kan arbeta självständigt såväl som tillsammans med andra och ställer krav på initiativförmåga. Vi har stor frihet att skapa tekniska lösningar utifrån den allra senaste tekniken. Hos oss kommer du att ges möjlighet till kontinuerlig personlig kompetensutveckling som anpassas så att både du som person och vi som organisation kan växa tillsammans.

FOI strävar efter mångfald, där medarbetarnas bakgrund, erfarenheter, kunskaper och personlighet berikar verksamheten. Vi arbetar medvetet för att vår arbetsplats ska ha en god arbetsmiljö och vara jämställd. Vi underlättar för våra medarbetare och chefer att kombinera arbetet med föräldraskap.

Arbetsplatsen är förlagd till Linköping. Resor förekommer både inom Sverige och utomlands. FOI tillämpar individuell lönesättning.

Har vi fångat ditt intresse?

Välkommen med frågor till enhetschef Fredrik Lantz. Fackliga företrädare är Nils Karlsson (SACO) och Johan Gustavsson (OFR/S – ST vid FOI). Samtliga nås på telefon 013-37 80 00.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommar att genomföras före anställning enligt 19 § i säkerhetsskyddslagen.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2017-05-28. Märk ansökan med ref.nr: FOI-2017-799. Vi vill att du fyller i de utbildningar och erfarenheter som är relevanta för jobbet. I slutet av ansökningsformuläret kan du sedan bifoga ett komplett CV och ett personligt brev.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi ca 930 anställda varav ca 770 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.

Avdelningen för Ledningssystem bedriver forskning och utveckling inom sensor- och telekrigområdet. Sensorer är det snabbast växande området när det gäller att producera information om vad som händer i vår omvärld. Väl fungerande system för insamling och tolkning av data är centrala i alla samanhang från vardagsnära händelser, förutsäga naturkatastrofer till  att upptäcka, identifiera, följa och störa militära hot. Systemen omfattar Radar-, Laser, IR-sensorer och inkluderar även bildbehandling samt datafusion.