Systemingenjör med intresse av hårdvarunära lösningar

May 10 - 28 2017

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som är intresserad av att hjälpa till att vidareutveckla en hårdvarunära simuleringsmiljö. Du kommer att arbeta med system inom radarområdet där hårdvara är en ingående del i en simuleringsloop, ett s.k. HWIL-system (HardWare In the Loop). Utvecklingen sker i en varierande arbetsmiljö som kan inkludera design, konstruktion och analys av hårdvarunära system samt uppbyggnad av en labmiljö inklusive mät- och datainsamlingssystem. I arbetet ingår att analysera resultat vilket främst sker laborativt men även fältprov kan förekomma. Vi använder bland annat verktyg som Matlab, LabView och C/C++. Arbetsuppgifterna varierar, med möjligheter att delta i hela utvecklingskedjan från problemformulering till slutleverans och demonstration för våra kunder.

Din profil

Du är civilingenjör inom Teknisk Fysik, Datateknik, Elektroteknik eller motsvarande med intresse av hårdvara. Då arbetsuppgifterna kommer att omfatta hardware in the loop-simuleringar och radarteknik är erfarenhet och kunskap inom dessa områden meriterande. Även kunskap om inbyggda system, elektronikkonstruktion, kretskortsanalys eller hårdvarunära programmering är meriterande. Ett praktiskt handlag är värdefullt eftersom arbetet innefattar att bygga en komplett simulator.

Utöver dina formella meriter lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som är drivande, självgående, gillar problemlösning och har ett analytiskt tillvägagångssätt i ditt arbete. Du ska ha lätt för att samarbeta, vara kommunikativ och intresserad av att presentera resultat för kollegor. För att trivas i vår tekniskt intressanta och varierande utvecklingsmiljö är nyfikenhet en viktig egenskap tillsammans med ett brett tekniskt intresse. Du kommer på sikt arbeta i olika projektteam och bör därför kunna hantera flera olika arbetssituationer samtidigt.

Vi erbjuder

Enheten för Telekrigvärdering i Linköping arbetar med värdering och simulering av mikrovågssystem (radar), optroniska system (IR, laser, mörkerseende system) och kommunikationssystem. Resultaten av vår forskning och utveckling bidrar direkt till att säkerställa svenska soldaters säkerhet i pågående och framtida insatser, samt stöttar försvarsmakten i utvecklandet av våra nationella förmågor. Våra huvudkunder är Försvarsmakten och Försvarets materielverk.

Enheten är en del av avdelningen för Ledningssystem som till helhet fokuserar på att ta fram mesta möjliga informationsmängd från enskilda sensorer och sätta samman informationen från många sensorer i syfte att öka förståelsen och kunna fatta korrekta beslut. Forskningen spänner över hela kedjan från sensorer till beslutsstöd.

Att arbeta som forskare på FOI är omväxlande. Arbetet förutsätter att du kan arbeta självständigt såväl som tillsammans med andra och ställer krav på initiativförmåga. Vi har stor frihet att skapa tekniska lösningar utifrån den allra senaste tekniken. Hos oss kommer du att ges möjlighet till kontinuerlig personlig kompetensutveckling som anpassas så att både du som person och vi som organisation kan växa tillsammans.

FOI strävar efter mångfald, där medarbetarnas bakgrund, erfarenheter, kunskaper och personlighet berikar verksamheten. Vi arbetar medvetet för att vår arbetsplats ska ha en god arbetsmiljö och vara jämställd. Vi underlättar för våra medarbetare och chefer att kombinera arbetet med föräldraskap.

Arbetsplatsen är förlagd till Linköping. Resor förekommer både inom Sverige och utomlands. FOI tillämpar individuell lönesättning.

Har vi fångat ditt intresse?

Välkommen med frågor till enhetschef Mattias Verona. Fackliga företrädare är Nils Karlsson (SACO) och Johan Gustavsson(OFR/S – ST vid FOI). Samtliga nås på telefon 013-37 80 00.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommar att genomföras före anställning enligt 19 § i säkerhetsskyddslagen.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2017-05-28. Märk din ansökan med ref.nr: FOI-2017-809. Vi vill att du fyller i de utbildningar och erfarenheter som är relevanta för jobbet. I slutet av ansökningsformuläret kan du sedan bifoga ett komplett CV och ett personligt brev.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi ca 930 anställda varav ca 770 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.

Avdelningen för Ledningssystem bedriver forskning och utveckling inom sensor- och telekrigområdet. Sensorer är det snabbast växande området när det gäller att producera information om vad som händer i vår omvärld. Väl fungerande system för insamling och tolkning av data är centrala i alla samanhang från vardagsnära händelser, förutsäga naturkatastrofer till  att upptäcka, identifiera, följa och störa militära hot. Systemen omfattar Radar-, Laser, IR-sensorer och inkluderar även bildbehandling samt datafusion.