Affektiv produktutveckling – Designa rätta känslan

Nov 21 2019
16:00-17:00

Har du också undrat varför Apple är mer framgångsrika än andra företag? Eller vad som gör att vissa chokladmärken känns mer njutbara? Att utveckla och designa produkter på emotionella grunder kan väcka specifika och ”rätt” känslor hos slutkonsument. Simon Schütte, universitetslektor vid LiU berättar om affektiv produktutveckling och hur du kan nyttja det på dina produkter och tjänster. Varmt välkommen på föredrag med efterföljande After work.
Boka plats här: https://simplesignup.se/event/158875