Förtroende – Den största utmaningen för internet of things!

Jun 15 2017
11:30-13:00

Vi är på väg mot den första biljonen sensorer uppkopplade mot internet. Varje enhet är potentiellt utsatt för angrepp. På detta lunchseminarium presenterar Attentecs VD Anders Englund fem strategier som förebygger attacker och samtidigt bygger förtroende.