Nätverksträff och workshop hos Region Östergötland

May 28
09:00-12:00

Region Östergötland vill skapa attraktiva och stimulerande vårdmiljöer där patienter, personal och besökare kan känna trygghet, identitet, trivsel och omsorg. Uppdraget för konstavdelningen innebär att arbeta med människan i centrum. Konst bjuder in till en personlig upplevelse, känslor, tankar och reflektion. Konsten bidrar också till gestaltande värden i ett större sammanhang där platser får identitet och innehåll med unika långsiktiga värden.

Konstavdelningen har ansvaret för den konstnärliga gestaltningen i Region Östergötlands lokaler. Konstuppdraget är regionsövergripande och sköts enligt fastslaget uppdrag. Konstsamlingen ägs av Region Östergötland och förvaltas av Konstavdelningen inom Regionfastigheter och innebär att säkerställa kvalitet, långsiktighet och professionalitet gällande konst i Regionens lokaler och utemiljöer.

All konst registreras i en konstdatabas i fastighetssystemet Faciliate. Utmaningen för workshopen är hur konstavdelningen kan ha koll på att konsten hänger kvar där den är registrerad och monterad.

Syftet med workshopen är att ta fram tankar och idéer så att offentlig konst kan initiera ett pilotprojekt inom digital hantering av konst.