Sveriges Innovationsriksdag: Digital transformation

Apr 25 - 26 2017

För sjunde året i rad samlas innovationsmiljöer, lärosäten, forskningsinstitut, ledande politiker och näringslivsföreträdare på en och samma scen.

Följ med i den digitala transformationen och inspireras av morgondagens arbetssätt för öppen innovation.

Se hur storbolag och offentliga organisationer kan jobba med och som startups för att stärka svensk attraktionsskraft.

Varmt välkommen till Sveriges Innovationsriksdag 2017.