UX Meet Up

Feb 19
16:30-18:00

Arbetar du eller är du intresserad av UX, design och innovation?

2020 kommer vara ett spännande år där IDF Linköping kommer hosta ett event i månaden där personer från olika nätverk och organisationer kommer och pratar om UX, design och innovation!
Den 19/2 16.30 kommer Ruth Lund från Centrala Samordningsförbundet Östergötland att prata om hur de jobbar med tjänstedesign för att förbättra samhällets tjänster. De har som vision att de som är i behov av förbundsmedlemmarnas tjänster ska uppleva dem som värdefulla och samordnade.
Patrik Johnsson, lokal ledare för IDF, kommer inleda med att prata kort om IDF och varför vi startar upp detta, samt att alla kort presenterar sig själva. Presentationerna kommer hållas i Mjärdevi i Styrelserummet på Creactive. Presentationerna kommer att hållas på svenska som det ser ut nu.
Alla är välkomna, det kostar absolut ingenting, det bjuds på fika och det blir jäkligt spännande!
Läs mer på vår webb eller i vår LinkedIngrupp.