Sustainable Science Park

Projektet Grön resplan Mjärdevi byter i implementeringsfasen namn till Sustainable Science Park.

Under våren 2017 skedde ett arbete med att ta fram en Grön resplan för Science Park Mjärdevi- en kartläggning, analys och handlingsplan inklusive åtgärder för mer hållbara pendlings- och tjänsteresor.

Vinsterna är många; friskare personal, mindre behov av parkering och därmed frigörande av ytor, mindre utsläpp och besparingar. Grön resplan möjliggör för företagsparken att på konkret nivå ansluta till Linköpings kommuns klimatmål att uppnå klimatneutralitet fram till år 2025.

Genomförd CERO-analys har verkat som underlag för utformning av målscenario och prioriterad handlingsplan för den närmaste tvåårsperioden, med delmål om 15% CO2-reduktion 2017-2019.

Här finner ni rapporten inkl. handlingsplan: Grön resplan inkl. handlingsplan Bilagor

Cykelpendlingens enorma hälsofördelar

 

Brilliant minds bike!

Cykel som förmån

En förmånscykel är, precis som namnet antyder, en skattepliktig förmån som arbetsgivaren kan tillhandahålla. Arbetstagaren betalar skatt på förmånen och arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgifter. Arbetsgivaren kan dessutom välja att stå för löpande kostnader som service och försäkringar vilka är helt avdragsgilla. Vid löneväxling (bruttolöneavdrag) blir kostnaden för den anställde 30-40% lägre än om hen hade köpt sin cykel själv. Här hittar ni de företag erbjuder denna tjänst till privata företag:

http://www.personalcyklar.se/index.html

https://www.benify.se/p/sv-se/2016/04/14/nar-uppfor-blir-den-enklaste-vagen/

 

Cykla i Linköping

Cykefält, cykelöverfarter och cykliga nyheter i Linköping finner du här http://www.linkoping.se/cykla

TIPS! Cykelpump finns vid Mjärdevi Center (Teknikringen 10)

 

 

Välj ett betydligt större fordon

Gör er egna avgångstavla

Perfekt för hemskärmen, på skärmen i fikarummet eller i trapphuset https://www.ostgotatrafiken.se/avgangstavla/avgangstavla-instruktioner/

 

Kollektivtrafik i tjänsten

Så här funkar det: https://www.ostgotatrafiken.se/biljetter/kopa-biljett/foretag/

Östgötatrafiken kommer gärna ut och pratar med er företag i parken för att fånga upp behov och  berätta om de tjänster som erbjuds i dag. Kontakta gustav.enell@ostgotatrafiken.se telefon: 010–434 00 87

 

Bilpool

Sunfleet är Sveriges största bilpoolsföretag och erbjuder en flexibel, ekonomisk och klimatsmart tjänst som ger  tillgång till miljöklassade bilar över hela landet. I dagsläget har Sunfleet över 57 000 medlemmar i Sverige och över 1000 företag gör sina tjänstekörningar med poolbilar. I Linköping finns över 50 bilar på ett tjugotal platser och på Mjärdevi finns bilar vid Mjärdevi Center, men finns behov så kan fler poolplatser lösas i anslutning arbetsplatserna.

Några av anledningarna att företag väljer Sunfleet för sina tjänsteresor är:

 • Bilarna är bokningsbara per timme – flexibelt och ekonomiskt
 • Ingen nyckeladministration – de anställda låser upp bilen via sin smartphone
 • Körjournal ingår med fakturan – bilen räknar själv antal kilometer och tid
 • Inga egna utlägg – bränsle ingår i priset och tankkort finns i bilen
 • Er personal kan använda bilarna privat – fakturorna särskiljs mellan tjänste- och privatresor
 • Tillgång till 1300 bilar på 50 orter i Sverige – ta tåget och sedan en poolbil från stationen
 • Dygnet-runt-support – Slipp tänka på assistans eller ersättningsbil
 • Underlättar ISO-rapportering – miljöstatistik på era tjänsteresor ingår
 • Trygghet – Som ett dotterbolag till Volvo Cars levererar vi säkra bilar och en säker tjänst

Erbjudande från Sunfleet till företagen i Science Park Mjärdevi

För företagen i Science Park Mjärdevi som önskar testa på bilpool i tjänsten så finns följande erbjudande:

 • Fri anslutning (ord. 1000 kronor)
 • 3 fria månader utan fast avgift (ord. 360 kr – 7500 kr)
 • Endast 30 dagars bindningstid – passar vår tjänst inte för er så avslutas avtalet
 • Utbildningsmöte – Vi kommer till er arbetsplats och informerar hur tjänsten fungerar för era medarbetare

Vill ni ta del av erbjudandet så kontaktar ni David Milton, regionansvarig Mitt; David.Milton@sunfleet.com, 031-757 65 47